Sıkça Sorulan Sorular

Satın aldığım incelemelerin yıldız derecelendirmelerini seçebilir miyim?

  • Evet, Trustpilot incelemelerini satın alırken genellikle incelemeler için istediğiniz yıldız derecelendirmelerini seçebilirsiniz.
  • Genellikle beş yıldızlı incelemeler, dört yıldızlı incelemeler veya işletmenizin hedeflerine ve ihtiyaçlarına uygun başka bir derecelendirme isteyip istemediğinizi belirtmenize olanak tanıyan özelleştirme seçenekleri sunuyoruz.

Satın alınan Trustpilot yorumları işletmemin TrustScore'unu etkiler mi?

  • Trustpilot incelemeleri işletmenizin TrustScore'unu olumlu yönde etkileyebilir. 
  • Bu incelemeler, gerçek olduğunda ve Trustpilot'un yönergeleriyle uyumlu olduğunda, daha yüksek bir genel derecelendirmeye ve gelişmiş TrustScore'a katkıda bulunarak işletmenizin çevrimiçi güvenilirliğini ve itibarını artırır.

Trustpilot incelemelerini farklı dillerde veya belirli bölgeler için satın almak mümkün mü?

  • Evet, Trustpilot incelemelerini farklı dillerde veya belirli bölgeler için satın almak mümkündür. 
  • Genellikle işletmelerin dilsel ve coğrafi tercihlerini karşılamak için özelleştirme seçenekleri sunarak belirli hedef kitleleri ve pazarları etkili bir şekilde hedeflemelerine olanak tanır.

 

Title text example